Is aanschaf van een laptop verplicht?

Nee, wij verplichten leerlingen niet tot het aanschaffen van een laptop.  Wel is het zo dat ons onderwijs erom vraagt dat leerlingen in de lessen over een laptop beschikken. Dit biedt ze namelijk vele voordelen.

Minder draagkrachtige ouders kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld, wellicht is het mogelijk een regeling te treffen. Het uitgangspunt is dat ons onderwijsaanbod voor alle leerlingen toegankelijk is en blijft. 

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Havo/vwo 1: jaarlaagfeest
19.00 - 22.00 uur

Havo 5 / vwo 6: week van de buitenlandse reizen

Havo/vwo 3: online voorlichtingsavond over profielkeuze
19.00 uur Online via Microsoft Teams