De Sallandse Onderwijskamer

“Onderwijs in Salland is de kans van je leven!”

In Salland volgen ruim 9000 kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar onderwijs op allerlei scholen. Al die scholen willen maar één ding: zo goed mogelijk onderwijs en optimale begeleiding van leerlingen.

Dat kun je het beste bereiken door samen te werken. Daarom ondertekenden de partners binnen de Sallandse Onderwijskamer op 24 september 2014 het convenant 'Onderwijs in Salland, de kans van je leven!' De deelnemers aan de Sallandse Onderwijskamer zijn Carmel College Salland, De Ambelt, De Mare, Mijnplein, Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) en de Capellenborg. Zij maken zich samen sterk voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in Salland.

De Sallandse Onderwijskamer vindt dat elk kind in Salland onderwijs dichtbij huis moet kunnen volgen. Het gehele aanbod moet in de regio aanwezig zijn in een doorlopende leerlijn. De partners geven gezamenlijk de ondersteuning die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding en plusonderwijs aan hoog- en meerbegaafden. Het doel is een dekkend geheel aan onderwijsvoorzieningen in de regio Salland en het tegengaan van schooluitval.

Wat staat er de komende tijd op de agenda