Regels en afspraken

Bij ons op school heerst een cultuur waarin iedereen een steentje bijdraagt aan een open sfeer en goede omgang met elkaar. Om alles goed te laten verlopen zijn er wel een aantal regels en afspraken nodig. En documenten waarin de rechten en plichten van leerlingen, ouders en personeel duidelijk beschreven staan.

In de schoolgids wordt ook regelmatig verwezen naar de website voor aanvullende informatie. Dit alles vindt u hieronder.

Wat staat er de komende tijd op de agenda